TERMA & SYARAT

1. Kelayakan Pelanggan:

1.1. Pelanggan mestilah individu persendirian sekurang-kurangnya 21 tahun atau umur perjudian yang sah dalam bidang kuasa mereka.

1.2. Untuk menggunakan perkhidmatan permainan Live22, pelanggan mesti mendepositkan dana ke dalam akaun yang ditetapkan.

1.3. Live22 menawarkan permainan peluang, termasuk Kasino, Kasino Langsung, Permainan Jackpot dan lain-lain yang tersedia di platform.

2. Liabiliti:

2.1. Live22 tidak bertanggungjawab untuk masa henti, gangguan pelayan atau isu teknikal.

2.2. Live22 tidak bertanggungjawab untuk kerosakan atau kerugian yang berkaitan dengan Laman Web atau kandungannya.

2.3. Peristiwa permainan tidak sah mungkin berlaku jika tingkah laku penipuan dikesan.

2.4. Tindakan yang dilarang termasuk manipulasi permainan, program bantuan luar, penggunaan perisian dan kelakuan penipuan.

2.5. Dana yang diperoleh melalui penipuan atau pelanggaran peraturan tidak berhak.

3. Permainan Bertanggungjawab:

3.1. Live22 mempromosikan permainan yang bertanggungjawab untuk hiburan.

3.2. Penyertaan adalah atas risiko pelanggan, tanpa sebarang jaminan tersurat atau tersirat.

3.3. Live22 mematuhi undang-undang dan melarang perjudian jika dilarang di negara pelanggan.

3.4. Pelanggan boleh mengecualikan sendiri atau mendapatkan sokongan jika bergelut dengan perjudian.

3.5. Live22 berhak untuk meminta dokumen tambahan dan menutup akaun jika perlu.

4. Syarat Umum

4.1. Peraturan dan Pelanggaran Permainan:
4.1.1. Pelanggan mesti mematuhi peraturan permainan yang digunakan untuk semua permainan yang disediakan dan Terma dan Syarat Perjanjian ini.

4.1.2. Pelanggaran peraturan permainan atau Perjanjian ini mengakibatkan acara permainan tidak sah, dan Pelanggan kehilangan hak untuk menang.

4.1.3. Pengendali boleh mengisytiharkan permainan tidak sah kerana pelanggaran pelanggan pada bila-bila masa semasa hubungan pelanggan.

4.2. Pepijat dan Ralat Sistem:
4.2.1. Pelanggan mesti log keluar dengan segera jika mereka menemui pepijat atau ralat sistem.

4.2.2. Mengeksploitasi pepijat atau ralat adalah dilarang sama sekali, dan pelanggan mesti segera melaporkan sebarang isu yang dikenal pasti kepada Operator.

4.2.3. Kegagalan melaporkan pepijat, tingkah laku terlarang atau ralat boleh mengakibatkan acara permainan terbatal.

4.3. Acara Perjudian Tidak Sah:
4.3.1. Pengendali boleh mengisytiharkan acara permainan terbatal jika ditawarkan, diminta atau diterima kerana kesilapan.

4.3.2. Pembatalan mungkin berlaku jika pelanggan atau pihak ketiga bertujuan untuk mengelak Perjanjian atau mempengaruhi hasil melalui aktiviti jenayah.

4.3.3. Kehilangan kelayakan daripada acara yang pelanggan boleh mempengaruhi keputusan membawa kepada acara permainan terbatal.

4.4. Tanggungjawab peribadi:
4.4.1. Semua tindakan yang berkaitan dengan Akaun Ahli mesti dilakukan secara peribadi oleh pelanggan.

4.4.2. Pembayaran kepada akaun seharusnya memberi manfaat kepada pelanggan semata-mata, dan akses pihak ketiga adalah dilarang.

5. Hak harta Intelek

5.1. Cap Dagangan dan Logo:
5.1.1. Nama dagangan Operator, logo, tanda dagangan, nama produk dan nama perkhidmatan adalah hak milik eksklusif Operator.

5.1.2. Penggunaan tanpa kebenaran harta intelek ini adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Pengendali.

5.1.3. Penggunaan perkhidmatan perjudian oleh pelanggan tidak memberikan sebarang lesen atau hak untuk menggunakan harta intelek ini tanpa kebenaran yang sewajarnya.

6. Pindaan kepada Terma dan Syarat

6.1. Perubahan kepada Terma dan Syarat:
6.1.1. Pengendali berhak untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

6.1.2. Walaupun usaha akan dibuat untuk memberitahu pelanggan tentang perubahan melalui e-mel atau di Laman Web, tetap menjadi tanggungjawab pelanggan untuk menyemak pindaan secara berkala.

7. Pelanggaran Perjanjian

7.1. Akibat Pelanggaran:
7.1.1. Pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat boleh mengakibatkan tindakan oleh Pengendali.

7.1.2. Operator berhak untuk tidak membuka, menggantung, atau menutup Akaun Operator untuk pelanggaran.

7.1.3. Pengendali mungkin ditahan untuk menampung ganti rugi sekiranya berlaku pelanggaran.

8. Menyelesaikan Aduan

8.1. Sokongan Pelanggan:
8.1.1. Untuk sebarang aduan berkaitan perkhidmatan, pelanggan boleh menghubungi Sokongan Pelanggan Live22 melalui Live Chat atau e-mel.

8.1.2. Pasukan Sokongan Pelanggan akan segera membantu dalam menangani dan menyelesaikan aduan.

Dengan terus menggunakan perkhidmatan permainan kami, anda mengakui dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang dinyatakan di atas. Sebarang pengubahsuaian atau kemas kini yang dibuat oleh Pengendali akan mengikat, dan menjadi tanggungjawab anda untuk terus dimaklumkan. Kami menghargai komitmen anda terhadap pengalaman permainan yang adil dan menyeronokkan dengan Live22.