Termini u Kundizzjonijiet

Termini u Kundizzjonijiet

Eliġibilità tal-Klijent:

1.1. Il-klijenti jridu jkunu individwi privati ta’ mill-inqas 21 sena jew ta’ l-età legali tal-logħob tal-azzard fil-ġurisdizzjoni tagħhom.

1.2. Biex tuża s-servizzi tal-logħob ta’ Live22, il-klijenti jridu jiddepożitaw fondi fil-kont magħżul.

1.3. Live22 joffri logħob tal-ażżard, inklużi Casino, Live Casino, Jackpot Games, u oħrajn disponibbli fuq il-pjattaforma.

Responsabbiltà:

2.1. Live22 mhux responsabbli għal perijodi ta’ waqfien, tfixkil tas-server, jew kwistjonijiet tekniċi.

2.2. Live22 mhix responsabbli għal danni jew telf relatati mal-Websajt jew il-kontenut tiegħu.

2.3. Jistgħu jseħħu avvenimenti ta’ logħob nulli jekk tinstab imġieba frawdolenti.

2.4. Azzjonijiet ipprojbiti jinkludu manipulazzjoni tal-logħob, programmi ta’ assistenza esterna, użu ta’ softwer, u kondotta frawdolenti.

2.5. Fondi miksuba permezz ta’ qerq jew ksur tar-regoli mhumiex intitolati.

Logħob Responsabbli:

3.1. Live22 jippromwovi logħob responsabbli għad-divertiment.

3.2. Il-parteċipazzjoni hija għar-riskju tal-klijent, mingħajr ebda garanzija espressa jew impliċita.

3.3. Live22 jaderixxi mal-liġijiet u jipprojbixxi l-logħob tal-azzard jekk ikun projbit fil-pajjiż tal-klijent.

3.4. Il-klijenti jistgħu jeskludu lilhom infushom jew ifittxu appoġġ jekk qed jitħabtu mal-logħob tal-azzard.

3.5. Live22 tirriżerva d-dritt li titlob dokumenti addizzjonali u tagħlaq kontijiet jekk meħtieġ.

Termini Ġenerali:

4.1. Regoli tal-Logħob u Ksur:

4.1.1. Il-klijenti għandhom jaderixxu mar-regoli tal-logħob applikabbli għal-logħob kollu pprovdut u t-Termini u Kundizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

4.1.2. Ksur tar-regoli tal-logħob jew dan il-Ftehim jirriżulta f’avvenimenti nulli tal-logħob, u l-Klijent jitlef id-dritt għar-rebħ. 

4.1.3. L-Operatur jista’ jiddikjara l-logħob null minħabba ksur tal-klijenti fi kwalunkwe ħin matul ir-relazzjoni mal-klijent.

4.2. Bugs u Żbalji tas-Sistema:

4.2.1. Il-klijenti jridu jilloggjaw immedjatament jekk jiskopru bugs jew żbalji fis-sistema.

4.2.2. L-isfruttar ta ‘bugs jew żbalji huwa strettament ipprojbit, u l-klijenti għandhom jirrappurtaw minnufih kwalunkwe kwistjoni identifikata lill-Operatur.

4.2.3. Nuqqas li jirrapportaw bugs, imġieba ipprojbita, jew żbalji jistgħu jirriżultaw fl-annullament ta’ avvenimenti tal-logħob.

4.3. Avvenimenti tal-Logħob Void:

4.3.1. L-Operatur jista’ jiddikjara l-avvenimenti tal-logħob nulli jekk jiġu offruti, mitluba jew aċċettati minħabba żbalji.

4.3.2. L-annullament jista’ jseħħ jekk il-klijenti jew partijiet terzi jimmiraw li jevadu l-Ftehim jew jinfluwenzaw ir-riżultati permezz ta’ attivitajiet kriminali.

4.3.3. Skwalifika minn avvenimenti fejn il-klijenti jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultati twassal għal avvenimenti nulli tal-logħob.

4.4. Responsabbiltà Personali:

4.4.1. L-azzjonijiet kollha relatati mal-Kont tal-Membru għandhom jitwettqu personalment mill-klijent.

4.4.2. Il-pagamenti fil-kont għandhom jibbenefikaw biss lill-klijent, u l-aċċess ta ‘partijiet terzi huwa pprojbit.

Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali:

5.1. Trademarks u Logos:

5.1.1. L-isem kummerċjali, il-logos, it-trademarks, l-ismijiet tal-prodotti u l-ismijiet tas-servizzi tal-Operatur huma l-proprjetà esklussiva tal-Operatur.

5.1.2. L-użu mhux awtorizzat ta ‘dawn il-proprjetajiet intellettwali huwa strettament ipprojbit mingħajr kunsens minn qabel bil-miktub mill-Operatur.

5.1.3. L-użu mill-klijenti tas-servizz tal-logħob ma jagħti l-ebda liċenzja jew dritt biex juża dawn il-proprjetajiet intellettwali mingħajr awtorizzazzjoni xierqa.

Emendi għat-Terminu u Kundizzjonijiet:

6.1. Bidliet fit-Termini u Kundizzjonijiet:

6.1.1. L-Operatur jirriserva d-dritt li jemenda dawn it-Termini u Kundizzjonijiet fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel.

6.1.2. Filwaqt li se jsiru sforzi biex jinnotifikaw lill-klijenti bil-bidliet permezz tal-email jew fuq il-Websajt, tibqa’ r-responsabbiltà tal-klijent li jiċċekkja regolarment għal emendi.

Ksur tal-Ftehim:

7.1. Konsegwenzi ta’ Ksur:

7.1.1. Il-ksur ta’ kwalunkwe Termini u Kundizzjonijiet jista’ jirriżulta f’azzjonijiet mill-Operatur.

7.1.2. L-Operatur jirriserva d-dritt li ma jiftaħx, jissospendi jew jagħlaq il-Kontijiet tal-Operatur għal ksur. 

7.1.3. Operaturi jistgħu jinżammu biex ikopru danni f’każ ta’ ksur.

Riżolviment ta’ Ilmenti:

8.1. Appoġġ għall-Klijent:

8.1.1. Għal kwalunkwe ilment relatat mas-servizz, il-klijenti jistgħu jikkuntattjaw lill-Appoġġ għall-Klijent ta’ Live22 permezz ta’ Live Chat jew email.

8.1.2. It-tim tal-Appoġġ għall-Klijent se jgħin fil-pront fl-indirizzar u s-soluzzjoni tal-ilmenti.

Billi tkompli tuża s-servizzi tal-logħob tagħna, int tagħraf u taqbel li tirrispetta t-Termini u Kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq. Kwalunkwe modifika jew aġġornamenti magħmula mill-Operatur se jkunu vinkolanti, u hija r-responsabbiltà tiegħek li tibqa’ infurmat. Napprezzaw l-impenn tiegħek għal esperjenza ta’ logħob ġusta u pjaċevoli b’Live22.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.