BETINGELSER OG VILKÅR

1. Kundekvalifisering:

1.1. Kunder må være privatpersoner på minst 21 år eller over den lovlige gamblingalderen i deres jurisdiksjon.

1.2. For å bruke Live22s spilltjenester må kundene sette inn penger på den angitte kontoen.

1.3. Live22 tilbyr sjansespill, inkludert Casino, Live Casino, Jackpot Games og andre tilgjengelig på plattformen.

2. Ansvar:

2.1. Live22 er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser eller tekniske problemer.

2.2. Live22 er ikke ansvarlig for skader eller tap knyttet til nettstedet eller dets innhold.

2.3. Ugyldige spillhendelser kan oppstå hvis uredelig oppførsel oppdages.

2.4. Forbudte handlinger inkluderer spillmanipulasjon, eksterne hjelpeprogrammer, programvarebruk og uredelig oppførsel.

2.5. Midler innhentet gjennom juks eller regelbrudd er ikke berettiget.

3. Ansvarlig spilling:

3.1. Live22 fremmer ansvarlig spilling for underholdning.

3.2. Deltakelse skjer på kundens risiko, uten noen uttrykt eller underforstått garanti.

3.3. Live22 følger lover og forbyr gambling hvis det er forbudt i kundens land.

3.4. Kunder kan selvekskludere eller søke støtte hvis de sliter med gambling.

3.5. Live22 forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumenter og stenge kontoer om nødvendig.

4. Generelle vilkår

4.1. Spilleregler og brudd:
4.1.1. Kunder må overholde spillreglene som gjelder for alle leverte spill og vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

4.1.2. Brudd på spilleregler eller denne avtalen resulterer i ugyldige spillbegivenheter, og kunden mister retten til gevinster.

4.1.3. Operatøren kan erklære spill ugyldige på grunn av kundebrudd når som helst under kundeforholdet.

4.2. Systemfeil og systemfeil:
4.2.1. Kunder må umiddelbart logge ut hvis de oppdager systemfeil eller feil.

4.2.2. Utnyttelse av feil eller feil er strengt forbudt, og kunder må umiddelbart rapportere alle identifiserte problemer til operatøren.

4.2.3. Unnlatelse av å rapportere feil, forbudt oppførsel eller feil kan føre til ugyldiggjøring av spillhendelser.

4.3. Ugyldige spillbegivenheter:
4.3.1. Operatøren kan erklære spillbegivenheter ugyldige hvis de tilbys, blir bedt om eller akseptert på grunn av feil.

4.3.2. Annullering kan oppstå hvis kunder eller tredjeparter tar sikte på å unngå avtalen eller påvirke utfall gjennom kriminelle aktiviteter.

4.3.3. Diskvalifikasjon fra begivenheter der kunder kan påvirke resultatene fører til ugyldige spillbegivenheter.

4.4. Personlig ansvar:
4.4.1. Alle handlinger knyttet til Medlemskontoen må utføres personlig av kunden.

4.4.2. Betalinger til kontoen skal utelukkende komme kunden til gode, og tredjepartstilgang er forbudt.

5. Immaterielle rettigheter

5.1. Varemerker og logoer:
5.1.1. Operatørens handelsnavn, logoer, varemerker, produktnavn og tjenestenavn er operatørens eksklusive eiendom.

5.1.2. Uautorisert bruk av disse immaterielle egenskapene er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra operatøren.

5.1.3. Kundens bruk av spilltjenesten gir ingen lisens eller rett til å bruke disse immaterielle egenskapene uten riktig autorisasjon.

6. Endringer i vilkår og betingelser

6.1. Endringer i vilkår og betingelser:
6.1.1. Operatøren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst uten forvarsel.

6.1.2. Selv om det vil bli gjort anstrengelser for å varsle kunder om endringer via e-post eller på nettstedet, er det fortsatt kundens ansvar å regelmessig se etter endringer.

7. Avtalebrudd

7.1. Konsekvenser av brudd:
7.1.1. Brudd på noen vilkår og betingelser kan føre til handlinger fra operatøren.

7.1.2. Operatøren forbeholder seg retten til ikke å åpne, suspendere eller stenge operatørkontoer for brudd.

7.1.3. Operatører kan holdes tilbake for å dekke skader ved brudd.

8. Løsning av klager

8.1. Kundeservice:
8.1.1. For servicerelaterte klager kan kunder kontakte Live22 kundestøtte via Live Chat eller e-post.

8.1.2. Kundestøtteteamet vil umiddelbart hjelpe med å håndtere og løse klager.

Ved å fortsette å bruke våre spilltjenester, erkjenner og godtar du å overholde de nevnte vilkårene og betingelsene. Eventuelle endringer eller oppdateringer gjort av operatøren vil være bindende, og det er ditt ansvar å holde deg informert. Vi setter pris på ditt engasjement for en rettferdig og hyggelig spillopplevelse med Live22.