INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver insamling, bearbetning och lagring av personuppgifter som delas på Live22-webbplatsen och under användningen av kasinospel som tillhandahålls av Live22 genom operatörer. Som personuppgiftsansvarig är Live22 engagerad i att skydda integriteten och säkra data. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna samtycker användarna till denna policy. Eventuella uppdateringar kommer omedelbart att visas på webbplatsen.

Vilka data Live22 samlar in:

Live22 samlar in personligt identifierbar information som lämnas frivilligt via webbplatsen, e-post eller andra direkta kontakter. Detta inkluderar för- och efternamn, födelsedatum, fysisk adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom inkluderar automatisk datainsamling dynamisk IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och användningsmönster för statistiska ändamål.

Användning av dina personuppgifter:

Live22 använder personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra tjänster, förbättra webbplatsens kvalitet, leverera uppdateringar, implementera marknadsföringsaktiviteter, hjälpa operatörer, behandla jobbansökningar och uppfylla juridiska skyldigheter. Användare kan få enstaka e-postmeddelanden om tjänster, ändringar eller nyheter med möjligheten att välja bort.

Datadelning:

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Live22s moderbolag, dotterbolag, professionella rådgivare och affärspartners när det är nödvändigt för de angivna syftena. Live22 säljer eller hyr inte ut personlig information till tredje part. Uppgifter kan komma att överföras till andra länder inom eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Datalagring:

Live22 behåller personuppgifter under nödvändiga perioder för att uppfylla rättsliga skyldigheter, skydda legitima intressen eller för analysändamål. Informationsderivat kan bevaras för analys utan automatiserat beslutsfattande.

16 eller under:

Användare som är 16 år eller yngre måste inhämta tillstånd från föräldrar/vårdnadshavare innan de lämnar personlig information.

Cookies Policy:

Live22 använder cookies för en personlig onlineupplevelse. De flesta cookies är sessionscookies, raderas automatiskt efter ett besök. Användare kan acceptera eller avböja cookies, men att avböja kan begränsa webbplatsens funktionalitet. Google Analytics används för webbanalys, som styrs av Googles sekretesspolicy.

Säkerhet:

Live22 använder säkerhetsmekanismer och SSL-kryptering för att skydda mot obehörig åtkomst, olaglig behandling och dataförlust.

Överför ägande:

I händelse av ägarförändringar (fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar) säkerställer Live22 säker överföring av personuppgifter i enlighet med denna policy. Denna integritetspolicy är effektiv och användare bör då och då söka efter uppdateringar. Om användare inte håller med, bör de sluta använda webbplatsen.