ALLMÄNNA VILLKOR

1. Kundberättigande:

1.1. Kunder måste vara privatpersoner som är minst 21 år eller i laglig ålder för spelande i deras jurisdiktion.

1.2. För att använda Live22s speltjänster måste kunderna sätta in pengar på det anvisade kontot.

1.3. Live22 erbjuder hasardspel, inklusive Casino, Live Casino, Jackpottspel och andra tillgängliga på plattformen.

2. Ansvar:

2.1. Live22 ansvarar inte för driftstopp, serverstörningar eller tekniska problem.

2.2. Live22 ansvarar inte för skador eller förluster relaterade till webbplatsen eller dess innehåll.

2.3. Ogiltiga spelhändelser kan inträffa om bedrägligt beteende upptäcks.

2.4. Förbjudna handlingar inkluderar spelmanipulation, externa hjälpprogram, mjukvaruanvändning och bedrägligt beteende.

2.5. Pengar som erhållits genom fusk eller regelbrott är inte berättigade.

3. Ansvarsfullt Spelande:

3.1. Live22 främjar ansvarsfullt spelande för underhållning.

3.2. Deltagande sker på kundens risk, utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti.

3.3. Live22 följer lagar och förbjuder hasardspel om det är förbjudet i kundens land.

3.4. Kunder kan självutesluta eller söka stöd om de kämpar med spel.

3.5. Live22 förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokument och stänga konton vid behov.

4. Allmänna Villkor

4.1. Spelregler och Brott:
4.1.1. Kunder måste följa spelreglerna som gäller för alla tillhandahållna spel och villkoren i detta avtal.

4.1.2. Brott mot spelregler eller detta avtal resulterar i ogiltiga spelevenemang och kunden förlorar rätten till vinster.

4.1.3. Operatören kan förklara spel ogiltiga på grund av kundintrång när som helst under kundrelationen.

4.2. Systembuggar och Fel:
4.2.1. Kunder måste omedelbart logga ut om de upptäcker systembuggar eller systemfel.

4.2.2. Att utnyttja buggar eller fel är strängt förbjudet och kunder måste omedelbart rapportera alla identifierade problem till Operatören.

4.2.3. Underlåtenhet att rapportera buggar, förbjudet beteende eller fel kan leda till att spelhändelser annulleras.

4.3. Void Gaming Events:
4.3.1. Operatören kan förklara spelhändelser ogiltiga om de erbjuds, efterfrågas eller accepteras på grund av fel.

4.3.2. Ogiltigförklaring kan inträffa om kunder eller tredje part strävar efter att kringgå Avtalet eller påverka utfall genom kriminell verksamhet.

4.3.3. Diskvalificering från evenemang där kunder kan påverka resultatet leder till ogiltiga spelevenemang.

4.4. Personligt Ansvar:
4.4.1. Alla åtgärder relaterade till Medlemskontot måste utföras personligen av kunden.

4.4.2. Betalningar till kontot ska enbart gynna kunden, och åtkomst från tredje part är förbjuden.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Varumärken och Logotyper:
5.1.1. Operatörens handelsnamn, logotyper, varumärken, produktnamn och tjänstenamn är operatörens exklusiva egendom.

5.1.2. Otillåten användning av dessa immateriella egenskaper är strängt förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från operatören.

5.1.3. Kundanvändning av speltjänsten ger ingen licens eller rätt att använda dessa immateriella egenskaper utan vederbörligt tillstånd.

6. Ändringar av Villkor

6.1. Ändringar av villkoren:
6.1.1. Operatören förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande.

6.1.2. Även om ansträngningar kommer att göras för att meddela kunder om ändringar via e-post eller på webbplatsen, förblir det kundens ansvar att regelbundet kontrollera efter ändringar.

7. Avtalsbrott

7.1. Konsekvenser av intrång:
7.1.1. Brott mot några villkor kan leda till åtgärder från operatören.

7.1.2. Operatören förbehåller sig rätten att inte öppna, stänga av eller stänga operatörskonton för intrång.

7.1.3. Operatörer kan hållas inne för att täcka skador vid överträdelser.

8. Lösning av Klagomål

8.1. Kundsupport:
8.1.1. För alla servicerelaterade klagomål kan kunder kontakta Live22 kundsupport via livechatt eller e-post.

8.1.2. Kundsupportteamet kommer omedelbart att hjälpa till med att ta itu med och lösa klagomål.

Genom att fortsätta använda våra speltjänster bekräftar och samtycker du till att följa ovannämnda villkor. Alla ändringar eller uppdateringar som görs av operatören kommer att vara bindande, och det är ditt ansvar att hålla dig informerad. Vi uppskattar ditt engagemang för en rättvis och njutbar spelupplevelse med Live22.