ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. คุณสมบัติของลูกค้า:

1.1. ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุอย่างน้อย 21 ปีหรือมีอายุถึงเกณฑ์การพนันตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของตน

1.2. หากต้องการใช้บริการเกมของ Live22 ลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีที่กำหนด

1.3. Live22 ให้บริการเกมการพนันทั้งคาสิโน คาสิโนสด เกมแจ็คพอต ฯลฯ บนแพลตฟอร์ม

2. ความรับผิดชอบ:

2.1. Live22 จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงาน การหยุดชะงักของเซิร์ฟเวอร์ หรือปัญหาทางเทคนิค

2.2. Live22 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์

2.3. การเล่นเกมจะถือเป็นโมฆะหากตรวจพบพฤติกรรมการฉ้อโกง

2.4. การกระทำที่ต้องห้าม ได้แก่ การบิดเบือนผลการเล่น โปรแกรมช่วยเหลือภายนอก การใช้ซอฟต์แวร์ และพฤติกรรมฉ้อโกง

2.5. เงินที่ได้จากการโกงหรือการละเมิดกฎจะไม่ได้รับสิทธิ์

3. การเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบ:

3.1. Live22 ส่งเสริมการเล่นพนันอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อความบันเทิง

3.2. การเข้าร่วมถือเป็นความเสี่ยงของลูกค้า เราไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยทั้งสิ้น

3.3. Live22 ปฏิบัติตามกฎหมายและห้ามการพนันหากเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศของลูกค้า

3.4. ลูกค้าสามารถแยกตัวออกหรือขอความช่วยเหลือหากประสบปัญหาการพนัน

3.5. Live22 สงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและปิดบัญชีหากจำเป็น

4. ข้อกำหนดทั่วไป

4.1. กฎการเล่นเกมและการละเมิด:
4.1.1. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎการเล่นเกมทั้งหมดและข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้

4.1.2. การละเมิดกฎการเล่นเกมหรือข้อตกลงนี้ส่งผลให้การเล่นเกมเป็นโมฆะ ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ ถึงรางวัลที่ได้รับ

4.1.3. ผู้ประกอบการอาจประกาศให้เกมเป็นโมฆะเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดของลูกค้าได้ตลอดเวลาในระหว่างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4.2. ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของระบบ:
4.2.1. ลูกค้าจะต้องออกจากระบบทันทีหากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบ

4.2.2. ห้ามมิให้ใช้ประโยชน์จากจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด และลูกค้าจะต้องรายงานปัญหาใดๆ ที่ระบุให้ผู้ประกอบการทราบโดยทันที

4.2.3. การไม่รายงานข้อบกพร่อง พฤติกรรมที่ต้องห้าม หรือข้อผิดพลาดอาจส่งผลให้การเล่นเกมเป็นโมฆะ

4.3. การเล่นเกมที่เป็นโมฆะ:
4.3.1. ผู้ประกอบการอาจให้การเล่นเกมเป็นโมฆะหากมีการเสนอ ร้องขอ หรือการรับเนื่องจากข้อผิดพลาด

4.3.2. ถ้าลูกค้าหรือบุคคลที่สามจงใจหลีกเลี่ยงข้อตกลงหรือพยายามเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ผ่านกิจกรรมที่ละเมิดต่อกฎหมาย

4.3.3. การตัดสิทธิ์จากกิจกรรมที่ลูกค้าอาจพยายามเปลี่ยนผลลัพธ์ทำให้การเล่นเกมที่เป็นโมฆะ

4.4. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล:
4.4.1. การดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสมาชิกจะต้องดำเนินการโดยลูกค้าเป็นการส่วนตัว

4.4.2. การชำระเงินเข้าบัญชีควรเป็นผลประโยชน์ของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว และห้ามไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึง

5. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. เครื่องหมายการค้าและโลโก้:
5.1.1. ชื่อทางการค้า โลโก้ เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อบริการของผู้ประกอบการเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบการแต่เพียงผู้เดียว

5.1.2. ห้ามใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดหากไม่มีหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ประกอบการ

5.1.3. การใช้บริการเกมของลูกค้าไม่ได้ถือเป็นการให้ใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

6.1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข:
6.1.1. ผู้ดำเนินการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.1.2. แม้จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมลหรือบนเว็บไซต์ แต่ลูกค้าก็ยังคงมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีการแก้ไขหรือไม่เป็นประจำ

7. การละเมิดข้อตกลง

7.1. ผลที่ตามมาของการละเมิด:
7.1.1. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินการทางกฎหมาย

7.1.2. ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิด ระงับ หรือปิดบัญชีของผู้ประกอบการเนื่องจากการละเมิดข้อตกลง

7.1.3. ผู้ประกอบการ อาจถูกระงับเพื่อชดเชยความเสียหายในกรณีที่มีการละเมิด

8. การแก้ไขข้อร้องเรียน

8.1. สนับสนุนลูกค้า:
8.1.1. สำหรับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Live22 ผ่านทางแชทสดหรืออีเมล

8.1.2. ทีมสนับสนุนลูกค้าจะให้ความช่วยเหลือในการจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนโดยทันที

หากต้องการใช้บริการของเราต่อไป คุณจะถือว่าคุณรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น การแก้ไขหรือปรับปรุงใด ๆ โดยผู้ให้บริการ จะมีผลผูกพัน และเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องรับทราบข้อมูล เราขอขอบคุณสำหรับความมุ่งมั่นของคุณในการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยุติธรรมและสนุกสนานกับ Live22.