MGA TUNTUNIN & MGA KONDISYON

1. Pagiging Kwalipikado ng Customer:

1.1. Ang mga customer ay dapat na mga pribadong indibidwal na hindi bababa sa 21 taon o nasa legal na edad ng pagsusugal sa kanilang nasasakupan.

1.2. Upang magamit ang mga serbisyo sa paglalaro ng Live22, ang mga customer ay dapat magdeposito ng mga pondo sa itinalagang account.

1.3. Nag-aalok ang Live22 ng mga laro ng pagkakataon, kabilang ang Casino, Live Casino, Jackpot Games, at iba pang available sa platform.

2. Pananagutan:

2.1. Hindi mananagot ang Live22 para sa downtime, mga pagkagambala sa server, o mga teknikal na isyu.

2.2. Ang Live22 ay hindi mananagot para sa mga pinsala o pagkalugi na may kaugnayan sa Website o sa nilalaman nito.

2.3. Maaaring mangyari ang mga walang bisang kaganapan sa paglalaro kung matukoy ang mapanlinlang na gawi.

2.4. Kasama sa mga ipinagbabawal na aksyon ang pagmamanipula sa paglalaro, mga programa ng tulong sa labas, paggamit ng software, at mapanlinlang na pag-uugali.

2.5. Ang mga pondong nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o paglabag sa mga patakaran ay walang karapatan.

3. Responsableng Paglalaro:

3.1. Itinataguyod ng Live22 ang responsableng paglalaro para sa libangan.

3.2. Ang paglahok ay nasa panganib ng customer, nang walang anumang ipinahayag o ipinahiwatig na warranty.

3.3. Sumusunod ang Live22 sa mga batas at ipinagbabawal ang pagsusugal kung ipinagbabawal sa bansa ng customer.

3.4. Maaaring magbukod o humingi ng suporta ang mga customer kung nahihirapan sa pagsusugal.

3.5. Inilalaan ng Live22 ang karapatang humiling ng mga karagdagang dokumento at isara ang mga account kung kinakailangan.

4. Pangkalahatang Tuntunin

4.1. Mga Panuntunan at Paglabag sa Paglalaro:
4.1.1. Dapat sumunod ang mga customer sa mga panuntunan sa paglalaro na naaangkop sa lahat ng ibinigay na laro at sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Kasunduang ito.

4.1.2. Ang paglabag sa mga panuntunan sa paglalaro o ang Kasunduang ito ay nagreresulta sa walang bisang mga kaganapan sa paglalaro, at ang Customer ay nawalan ng karapatan sa mga panalo.

4.1.3. Maaaring ideklara ng Operator na walang bisa ang mga laro dahil sa mga paglabag sa customer anumang oras sa panahon ng relasyon ng customer.

4.2. Mga Bug at Error sa System:
4.2.1. Dapat agad na mag-log out ang mga customer kung matuklasan nila ang mga bug o error sa system.

4.2.2. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasamantala sa mga bug o error, at dapat na agad na iulat ng mga customer ang anumang natukoy na isyu sa Operator.

4.2.3. Ang pagkabigong mag-ulat ng mga bug, ipinagbabawal na pag-uugali, o mga error ay maaaring magresulta sa pagpapawalang bisa ng mga kaganapan sa paglalaro.

4.3. Void Gaming Events:
4.3.1. Maaaring ideklara ng Operator na walang bisa ang mga kaganapan sa paglalaro kung inaalok, hiniling, o tinanggap dahil sa mga pagkakamali.

4.3.2. Maaaring mangyari ang pagpapawalang bisa kung ang mga customer o mga third party ay naglalayong iwasan ang Kasunduan o maimpluwensyahan ang mga resulta sa pamamagitan ng mga kriminal na aktibidad.

4.3.3. Ang pagkadiskwalipikasyon mula sa mga kaganapan kung saan maaaring maimpluwensyahan ng mga customer ang mga resulta ay humantong sa walang bisa na mga kaganapan sa paglalaro.

4.4. Personal na Pananagutan:
4.4.1. Ang lahat ng mga aksyon na nauugnay sa Account ng Miyembro ay dapat personal na gawin ng customer.

4.4.2. Ang mga pagbabayad sa account ay dapat na makinabang lamang sa customer, at ipinagbabawal ang pag-access ng third-party.

5. Mga Karapatan sa Intelektwal na Ari-arian

5.1. Mga Trademark at Logo:
5.1.1. Ang trade name ng Operator, mga logo, mga trademark, mga pangalan ng produkto, at mga pangalan ng serbisyo ay eksklusibong pag-aari ng Operator.

5.1.2. Ang hindi awtorisadong paggamit ng mga intelektwal na pag-aari na ito ay mahigpit na ipinagbabawal nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa Operator.

5.1.3. Ang paggamit ng customer ng serbisyo sa paglalaro ay hindi nagbibigay ng anumang lisensya o karapatang gamitin ang mga intelektwal na pag-aari na ito nang walang wastong pahintulot.

6. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon

6.1. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon:
6.1.1. Inilalaan ng Operator ang karapatang baguhin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito anumang oras nang walang paunang abiso.

6.1.2. Habang ang mga pagsisikap ay gagawin upang ipaalam sa mga customer ang mga pagbabago sa pamamagitan ng email o sa Website, nananatili itong responsibilidad ng customer na regular na suriin para sa mga pagbabago.

7. Paglabag sa Kasunduan

7.1. Mga Bunga ng Paglabag:
7.1.1. Ang paglabag sa anumang Mga Tuntunin at Kundisyon ay maaaring magresulta sa mga aksyon ng Operator.

7.1.2. Inilalaan ng Operator ang karapatang hindi buksan, suspindihin, o isara ang Mga Account ng Operator para sa mga paglabag.

7.1.3. Maaaring itago ang mga operator upang masakop ang mga pinsala sa kaso ng mga paglabag.

8. Paglutas ng mga Reklamo

8.1. Suporta sa Customer:
8.1.1. Para sa anumang mga reklamong nauugnay sa serbisyo, maaaring makipag-ugnayan ang mga customer sa Live22 Customer Support sa pamamagitan ng Live Chat o email.

8.1.2. Ang Customer Support team ay kaagad na tutulong sa pagtugon at pagresolba sa mga reklamo.

Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit sa aming mga serbisyo sa paglalaro, kinikilala mo at sumasang-ayon kang sumunod sa mga nabanggit na Mga Tuntunin at Kundisyon. Ang anumang mga pagbabago o update na ginawa ng Operator ay may bisa, at responsibilidad mong manatiling may kaalaman. Pinahahalagahan namin ang iyong pangako sa isang patas at kasiya-siyang karanasan sa paglalaro sa Live22.