BEARTAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

Beartas Príobháideachais

Leagtar amach sa bheartas príobháideachta seo bailiú, próiseáil agus stóráil sonraí pearsanta a roinntear ar shuíomh Gréasáin Live22 agus le linn úsáid na gcluichí ceasaíneo a sholáthraíonn Live22 trí oibreoirí. Mar rialaitheoir sonraí, tá Live22 tiomanta do phríobháideacht a chosaint agus sonraí a dhaingniú. Trí úsáid a bhaint as an suíomh Gréasáin agus na seirbhísí, toilíonn úsáideoirí leis an mbeartas seo. Taispeánfar aon nuashonruithe go pras ar an suíomh Gréasáin.

Cad a Bhailigh Sonraí Live22:

Bailíonn Live22 faisnéis inaitheanta phearsanta a chuirtear isteach go deonach tríd an suíomh Gréasáin, ríomhphost, nó teagmhálacha díreacha eile. Áirítear leis seo céad sloinnte agus sloinne, dáta breithe, seoladh fisiciúil, seoladh ríomhphoist, agus uimhir theileafóin. Ina theannta sin, cuimsíonn bailiú uathoibríoch sonraí seoladh IP dinimiciúil, cineál brabhsálaí, córas oibriúcháin, agus patrúin úsáide chun críocha staidrimh.

Úsáid do Shonraí Pearsanta:

Úsáideann Live22 sonraí pearsanta chun seirbhísí a sholáthar agus a fheabhsú, chun cáilíocht an tsuímh Ghréasáin a fheabhsú, chun nuashonruithe a sheachadadh, chun gníomhaíochtaí margaíochta a chur i bhfeidhm, chun cabhrú le hoibreoirí, iarratais ar phoist a phróiseáil, agus chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh. Féadfaidh úsáideoirí ríomhphoist a fháil ó am go chéile faoi sheirbhísí, athruithe nó nuacht agus an rogha acu rogha an diúltaithe.

Comhroinnt Sonraí:

Féadfar sonraí pearsanta a nochtadh do mháthairchuideachtaí Live22, fochuideachtaí, comhairleoirí gairmiúla, agus comhpháirtithe gnó nuair is gá chun na gcríoch atá leagtha amach. Ní dhíolann ná ní chíosann Live22 faisnéis phearsanta le tríú páirtithe. Féadfar sonraí a aistriú chuig tíortha eile laistigh nó lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Coinneáil Sonraí:

Coinníonn Live22 sonraí pearsanta ar feadh tréimhsí riachtanacha chun oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, leasanna dlisteanacha a chosaint, nó chun críocha anailíse. Féadfar díorthaigh faisnéise a choinneáil le haghaidh anailíse gan cinnteoireacht uathoibrithe.

16 nó Faoi:

Ní mór d’úsáideoirí atá 16 bliana d’aois nó níos óige cead tuismitheora/caomhnóra a fháil roimh eolas pearsanta a sholáthar.

Polasaí Fianán:

Úsáideann Live22 fianáin le haghaidh eispéireas pearsantaithe ar líne. Is fianáin seisiúin iad formhór na bhfianán, a scriostar go huathoibríoch iad tar éis cuairte. Is féidir le húsáideoirí glacadh le fianáin nó diúltú dóibh, ach d’fhéadfadh feidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin teorainn a chur le feidhmiúlacht an tsuímh ghréasáin dá laghdófaí iad. Úsáidtear Google Analytics le haghaidh anailísí gréasáin, arna rialú ag polasaí príobháideachta Google.

Slándáil:

Fostaíonn Live22 meicníochtaí slándála agus criptiú SSL chun cosaint a dhéanamh ar rochtain neamhúdaraithe, ar phróiseáil neamhdhleathach agus ar chaillteanas sonraí.

Úinéireacht Aistrithe:

I gcás athruithe úinéireachta (cumasc, éadáil nó díol sócmhainní), cinntíonn Live22 tarchur slán sonraí pearsanta de réir an bheartais seo. Tá an polasaí príobháideachta seo éifeachtach agus ba cheart d’úsáideoirí seiceáil le haghaidh nuashonruithe ó am go chéile. Mura n-aontaíonn úsáideoirí, ba cheart dóibh scor d’úsáid an tsuímh Ghréasáin.