Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Live22

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ việc thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân được chia sẻ trên trang web Live22 và trong quá trình sử dụng các trò chơi sòng bạc do Live22 cung cấp thông qua các nhà khai thác. Với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, Live22 cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ, người dùng đồng ý với chính sách này. Mọi cập nhật sẽ được hiển thị kịp thời trên trang web.

Dữ Liệu Nào Live22 Thu Thập:

Live22 thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được gửi tự nguyện thông qua trang web, email hoặc các liên hệ trực tiếp khác. Điều này bao gồm họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại. Ngoài ra, việc thu thập dữ liệu tự động bao gồm địa chỉ IP động, loại trình duyệt, hệ điều hành và kiểu sử dụng cho mục đích thống kê.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn:

Live22 sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp và cải thiện dịch vụ, nâng cao chất lượng trang web, cung cấp thông tin cập nhật, thực hiện các hoạt động tiếp thị, hỗ trợ nhà điều hành, xử lý đơn xin việc và đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý. Người dùng có thể thỉnh thoảng nhận được email về các dịch vụ, thay đổi hoặc tin tức kèm theo tùy chọn từ chối.

Chia Sẻ Dữ Liệu:

Dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho các công ty mẹ, công ty con, cố vấn chuyên môn và đối tác kinh doanh của Live22 khi cần thiết cho các mục đích đã nêu. Live22 không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Dữ liệu có thể được chuyển sang các quốc gia khác trong hoặc ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Lưu Trữ Dữ Liệu:

Live22 lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ lợi ích hợp pháp hoặc cho mục đích phân tích. Các thông tin phái sinh có thể được lưu giữ để phân tích mà không cần đưa ra quyết định tự động.

16 Tuổi Trở Xuống:

Người dùng từ 16 tuổi trở xuống phải có sự cho phép của cha mẹ/người giám hộ trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

Chính Sách Cookie:

Live22 sử dụng cookie để mang lại trải nghiệm trực tuyến được cá nhân hóa. Hầu hết cookie là cookie phiên, tự động bị xóa sau một lần truy cập. Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie, nhưng việc từ chối có thể hạn chế chức năng của trang web. Google Analytics được sử dụng để phân tích trang web, chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của Google.

Bảo Vệ:

Live22 sử dụng các cơ chế bảo mật và mã hóa SSL để bảo vệ chống truy cập trái phép, xử lý bất hợp pháp và mất dữ liệu.

Chuyển Nhượng Quyền Sở Hữu:

Trong trường hợp thay đổi quyền sở hữu (sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản), Live22 đảm bảo truyền dữ liệu cá nhân an toàn theo chính sách này. Chính sách bảo mật này có hiệu lực và người dùng thỉnh thoảng nên kiểm tra các bản cập nhật. Nếu người dùng không đồng ý, họ nên ngừng sử dụng trang web.