PATAKARAN SA PRIVACY

Patakaran sa Privacy

Ang patakaran sa privacy na ito ay binabalangkas ang pangongolekta, pagtaas, at pag-iimbak ng personal na data na ibinahagi sa Live22 website at sa panahon ng paggamit ng mga laro sa casino na ibinigay ng Live22 sa pamamagitan ng mga operator. Bilang isang data controller, ang Live22 ay kinokontrol sa pagprotekta sa privacy at pag-secure ng data. Sa pamamagitan ng paggamit sa website at mga serbisyo, pumapayag ang mga user sa patakarang ito. Ang anumang mga update ay agad na ipapakita sa website.

Ano ang Kinokolekta ng Data Live22:

Kinokolekta ng Live22 ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan na boluntaryong isinumite sa pamamagitan ng website, email, o iba pang direktang contact. Kabilang dito ang una at apelyido, petsa ng kapanganakan, pisikal na address, email address, at numero ng telepono. Bukod pa rito, kasama sa awtomatikong pangongolekta ng data ang dynamic na IP address, uri ng browser, operating system, at mga pattern ng paggamit para sa mga layuning pang-istatistika.

Paggamit ng Iyong Personal na Data:

Ang Live22 ay gumagamit ng personal na data para sa pagbibigay at pagpapabuti ng mga serbisyo, pagpapahusay ng kalidad ng website, paghahatid ng mga update, pagpapatupad ng mga aktibidad sa marketing, pagtulong sa mga operator, pagproseso ng mga aplikasyon sa trabaho, at pagtugon sa mga legal na obligasyon. Maaaring makatanggap ang mga user ng paminsan-minsang mga email tungkol sa mga serbisyo, pagbabago, o balita na may opsyong mag-opt out.

Pagbabahagi ng Data:

Maaaring ibunyag ang personal na data sa mga pangunahing kumpanya, subsidiary, propesyonal na tagapayo, at kasosyo sa negosyo ng Live22 kapag kinakailangan para sa mga nakabalangkas na layunin. Ang Live22 ay hindi nagbebenta o nagrenta ng personal na impormasyon sa mga ikatlong partido. Maaaring ilipat ang data sa ibang mga bansa sa loob o labas ng European Economic Area.

Pagpapanatili ng Data:

Pinapanatili ng Live22 ang personal na data para sa mga kinakailangang panahon upang matupad ang mga legal na obligasyon, protektahan ang mga lehitimong interes, o para sa mga layunin ng analytics. Maaaring itago ang mga derivatives ng impormasyon para sa analytics nang walang awtomatikong pagdedesisyon.

16 o sa ilalim:

Ang mga user na may edad 16 o mas bata ay dapat kumuha ng pahintulot ng magulang/tagapag-alaga bago magbigay ng personal na impormasyon.

Patakaran sa Cookies:

Gumagamit ang Live22 ng cookies para sa personalized na karanasan sa online. Karamihan sa mga cookies ay session cookies, awtomatikong nade-delete pagkatapos ng pagbisita. Maaaring tanggapin o tanggihan ng mga user ang cookies, ngunit ang pagtanggi ay maaaring limitahan ang functionality ng website. Ginagamit ang Google Analytics para sa web analytics, na pinamamahalaan ng patakaran sa privacy ng Google.

Seguridad:

Ang Live22 ay gumagamit ng mga mekanismo ng seguridad at SSL encryption upang maprotektahan laban sa hindi awtorisadong pag-access, labag sa batas na pagproseso, at pagkawala ng data.

Ilipat ang Pagmamay-ari:

Kung sakaling magkaroon ng mga pagbabago sa pagmamay-ari (merger, acquisition, o asset sale), tinitiyak ng Live22 ang secure na pagpapadala ng personal na data alinsunod sa patakarang ito. Ang patakaran sa privacy na ito ay epektibo at ang mga gumagamit ay dapat paminsan-minsang suriin ang mga update. Kung hindi sumasang-ayon ang mga user, dapat nilang ihinto ang paggamit ng website.