นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Live22

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ว่าด้วยเรื่องการรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันบนเว็บไซต์ Live22 และระหว่างการเล่นเกมคาสิคาสิโนที่ให้บริการโดย Live22 ผ่านทางผู้ประกอบการ Live22 คือผู้ควบคุมข้อมูลที่มุ่งมั่นปกป้องความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมต่อนโยบายนี้แล้ว เราจะแจ้งการแก้ไขใด ๆ บนเว็บไซต์โดยรวดเร็ว.

Live22 เก็บข้อมูลอะไร:

Live22 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือการติดต่อโดยตรงผ่านช่องทางอื่น ๆ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อนามสกุล วันเกิด ที่อยู่ ที่อยู่อีเทล และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ เรายังทำการเก็บข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ ที่อยู่ไอพี ประเภทของเบราว์เซอร์ และรูปแบบการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ.

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

Live22 ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้และพัฒนาบริการ เสริมคุณภาพของเว็บไซต์ อัพเดต ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาด ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ประมวลใบสมัครงาน และปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย ผู้อาจได้รับอีเมลเกี่ยวกับบริการ การเปลี่ยนแปลง หรือข่าวในบางครั้ง โดยสามารถเลือกไม่รับข้อมูลเหล่านี้ก็ได้.

การแบ่งปันข้อมูล:

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทแม่ บริษัทย่อย ที่ปรึกษามืออาชีพ และหุ้นส่วนทางธุรกิจเมื่อจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ Live22 ไม่จำหน่ายหรือให้บุคคลที่สามเช่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอาจถูกโอาจไปยังประเทศอื่น ๆ ภายในหรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป.

การจัดเก็บข้อมูล:

Live22 จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อการวิเคราะห์ ผลลัพธ์จากข้อมูลอาจถูกเก็บไว้สำหรับการวิเคราะห์โดยไม่มีการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ

16 หรือต่ำกว่า:

ผู้ใช้อายุ 16 ปีหรือต่ำกว่าต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนมอบข้อมูลส่วนบุคคล.

นโยบายว่าด้วยคุกกี้:

Live22 ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ คุกกี้ส่วนใหญ่เป็นคุกกี้ของการเข้าชม ซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ก็ได้ แต่การปฏิเสธอาจจำกัดการทำงานของเว็บไซต์ เราใช้ Google Analytics ในการวิเคราะห์เว็บไซ.ต์ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google.

ความปลอดภัย:

Live22 ใช้กลไกรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัส SSL เพื่อปกป้องการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การประมวลข้อมูลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการสูญหายของข้อมูล.

การโอนกรรมสิทธิ์:

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ (การควบคุมธุรกิจ การเข้าซื้อ หรือการจำหน่ายสินทรัพย์) Live22 รับประกันความปลอดภัยในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้และผู้ใช้ควรตรวจสอบการแก้ไขอยู่เป็นระยะ ๆ ถ้าผู้ใช้ไม่ยินยอม ผู้ใช้ไม่ควรใช้เว็บไซต์อีกต่อไป.