VILKÅR & BETINGELSER

1. Kundeberettigelse:

1.1. Kunder skal være privatpersoner på mindst 21 år eller over den lovlige spillealder i deres jurisdiktion.

1.2. For at bruge Live22s spiltjenester skal kunder indbetale penge på den angivne konto.

1.3. Live22 tilbyder hasardspil, herunder Casino, Live Casino, Jackpot-spil og andre tilgængelige på platformen.

2. Ansvar:

2.1. Live22 er ikke ansvarlig for nedetid, serverforstyrrelser eller tekniske problemer.

2.2. Live22 er ikke ansvarlig for skader eller tab relateret til hjemmesiden eller dens indhold.

2.3. Ugyldige spilbegivenheder kan forekomme, hvis svigagtig adfærd opdages.

2.4. Forbudte handlinger omfatter spilmanipulation, eksterne assistanceprogrammer, softwarebrug og svigagtig adfærd.

2.5. Midler opnået gennem snyd eller brud på regler er ikke berettiget.

3. Ansvarligt Spil:

3.1. Live22 promoverer ansvarligt spil til underholdning.

3.2. Deltagelse sker på kundens risiko uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti.

3.3. Live22 overholder love og forbyder spil, hvis det er forbudt i kundens land.

3.4. Kunder kan selvudelukke eller søge support, hvis de kæmper med hasardspil.

3.5. Live22 forbeholder sig retten til at anmode om yderligere dokumenter og lukke konti, hvis det er nødvendigt.

4. Almindelige Vilkår

4.1. Spilregler og Brud:
4.1.1. Kunder skal overholde de spilleregler, der gælder for alle leverede spil, og vilkårene og betingelserne i denne aftale.

4.1.2. Overtrædelse af spilleregler eller denne aftale resulterer i ugyldige spilbegivenheder, og kunden mister retten til gevinster.

4.1.3. Operatøren kan til enhver tid under kundeforholdet erklære spil ugyldige på grund af kundebrud.

4.2. Systemfejl og Systemfejl:
4.2.1. Kunder skal straks logge ud, hvis de opdager systemfejl eller fejl.

4.2.2. Udnyttelse af fejl eller fejl er strengt forbudt, og kunder skal straks rapportere eventuelle identificerede problemer til operatøren.

4.2.3. Manglende rapportering af fejl, forbudt adfærd eller fejl kan resultere i annullering af spilbegivenheder.

4.3. Ugyldige Spilbegivenheder:
4.3.1. Operatøren kan erklære spilbegivenheder ugyldige, hvis de tilbydes, anmodes om eller accepteres på grund af fejl.

4.3.2. Annullering kan forekomme, hvis kunder eller tredjeparter har til formål at omgå aftalen eller påvirke resultater gennem kriminelle aktiviteter.

4.3.3. Diskvalifikation fra begivenheder, hvor kunder kan påvirke resultater, fører til ugyldige spilbegivenheder.

4.4. Personligt Ansvar:
4.4.1. Alle handlinger relateret til Medlemskontoen skal udføres personligt af kunden.

4.4.2. Betalinger til kontoen skal udelukkende komme kunden til gode, og tredjepartsadgang er forbudt.

5. Intellektuelle Ejendomsrettigheder

5.1. Varemærker og Logoer:
5.1.1. Operatørens handelsnavn, logoer, varemærker, produktnavne og servicenavne er operatørens eksklusive ejendom.

5.1.2. Uautoriseret brug af disse intellektuelle egenskaber er strengt forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra operatøren.

5.1.3. Kundens brug af spilletjenesten giver ikke nogen licens eller ret til at bruge disse intellektuelle egenskaber uden behørig tilladelse.

6. Ændringer af Vilkår og Betingelser

6.1. Ændringer af vilkår og betingelser:
6.1.1. Operatøren forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel.

6.1.2. Selvom der vil blive gjort en indsats for at underrette kunderne om ændringer via e-mail eller på hjemmesiden, er det fortsat kundens ansvar at kontrollere regelmæssigt for ændringer.

7. Overenskomstbrud

7.1. Konsekvenser af Brud:
7.1.1. Overtrædelse af vilkår og betingelser kan resultere i handlinger fra operatørens side.

7.1.2. Operatøren forbeholder sig retten til ikke at åbne, suspendere eller lukke Operatørkonti for brud.

7.1.3. Operatører kan tilbageholdes for at dække skader i tilfælde af brud.

8. Løsning af Klager

8.1. Kunde Support:
8.1.1. For servicerelaterede klager kan kunder kontakte Live22 Kundesupport via Live Chat eller e-mail.

8.1.2. Kundesupportteamet vil omgående hjælpe med at behandle og løse klager.

Ved at fortsætte med at bruge vores spiltjenester, anerkender og accepterer du at overholde de førnævnte vilkår og betingelser. Eventuelle ændringer eller opdateringer foretaget af operatøren vil være bindende, og det er dit ansvar at holde dig informeret. Vi sætter pris på dit engagement i en fair og fornøjelig spiloplevelse med Live22.